Ideon Agro Food skapar nätverk som ger mervärde
Att samarbeta i större nätverk för att nå innovationer är något som blir allt viktigare för företag som vill nå framgång och hänga med i utvecklingen.
Detta är något som de 21 medlemsföretagen i Ideon Agro Food har förstått.
Att Ideon Agro Food är mycket lätta att samarbeta med och att deras medverkan innebär en kvalitetsstämpling är vanliga reaktioner bland de företag som är med. Resultaten har heller inte låtit vänta på sig under de drygt femton år sammanslutningen har funnits. Tillsammans har de kunnat hitta nya arbetsformer och intressanta tillämpningar för sin kunskap. Gert Göransson är VD på Livsmedelcentrum i Lund och berättar om verksamheten.
- Inom Ideon Agro Food drivs konkreta utvecklings- och innovationsprojekt mellan regionens livsmedelföretag och Sydsveriges universitet och högskolor. Projekten drivs på hög akademisk nivå, och i många fall med bidrag från KK-stiftelsen, även om de till största delen finansieras av företagen själva.
Några exempel på vad som kommit fram under åren är:
· 23 innovationsprojekt som resulterat i sju nya produkter.
· Två nya groddföretag och ytterligare ett är på gång.
· Nio mångvetenskapliga projekt, bl.a. Öresund Food Network.
Bland företagen som är med i Ideon Agro Food finns Kronfågel, Findus Sverige, KF, Orkla Food, Skånemejerierna, Sydkraft och Van den Berghs food.

Bioteknik och elektronik
För många har det inneburit att det kunnat utveckla helt nya produkter. Det lilla lundaföretaget Bioetts lät kundbehovet helt och hållet styra när det gällde vad de skulle satsa på. Ett av deras närstående bolag hade fått en förfrågan från en kund om det fanns något bra sätt att kvalitetssäkra den obrutna kylkedjan för sin livsmedelsprodukt. De fick kontakt med forskare på Kemicentrum och tillsammans började de konkretisera det som lett fram till produkten Bioett TTB Chilled, en kombination av bioteknik och elektronik, i ett nu patentsökt system.
Andra produkter som har kommit fram är en "återställare för idrottare". Active har kommit fram i ett samarbete med Lunds tekniska högskola. Genom att kombinera läkaren och ortopeden Jörgen Wiklander nätverk inom idrotten med Probis forskning om aktiva bakteriekulturer skapades de bästa förutsättningarna.
- För oss som forskningsbaserat företag är nätverk ett absolut nyckelord, säger Claes Lönner, chef för forskningsavdelningen på Probi.

Kvalitetstesta livsmedel
Andra företag som ligger långt framme när gäller produktsäkerhet och produktkvalitet är ICA. De initierade hösten 2000 projektet "Hållbarhetstestning frukt och grönt" - som var ett samarbete mellan Ideon Agro Food och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Forskningen har varit framgångsrik speciellt när det gäller grönsaker. Då projektarbetet har fungerat så bra tänker de fortsätta samarbetet inom Ideon Agro Foods ramar. De finns många andra exempel på framgångsrika projekt för de företag som är med.
- Det är en stor fördel att ingå i ett så kompetent nätverk

Ideon Agro Food AB

Bransch:
Detalj / Mat / Tjänster

Telefon: 040-415173
Fax: 040-460721


Email:
gert.goransson@kontakt.slu

Hemsida:
www.agrofood.ideon.se

Adress:
Ideon Agro Food AB
IDEON
22370 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN